logo logo
Cart total: €0.00 View cart

Copyright en disclaimer

Copyright

De copyright en het intellectueel eigendomsrecht op de content en de afbeeldingen van de gehele website berust bij 015 Keramiek en/of is rechthebbende. Niets uit deze paginas, de teksten of foto’s, copieren en verveelvoudigen zonder toestemming.

Content kan wel gedeeld worden door gebruik te maken van de social media buttons die op deze website beschikbaar zijn gesteld.

  • De website is gemaakt door Lorenzo D’Arsiè
  • De foto's op de website zijn gemaakt door de team 015 Keramiek, door Marianne Q fotografie, en Caar Fotografie.
  • Content is gemaakt door Anja van Biene.

Disclaimer

Informatie op deze website

De informatie op deze website is zoveel mogelijk volledig en actueel, maar verstrekt geen garantie of waarborg. Er kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig gevolg wegens het opvolgen of toepassen van de via deze website verkregen informatie.

Prijzen

De prijzen die vermeld worden in de Winkel kunnen wijzigingen ondergaan. De geldende prijs is telkens de prijs zoals aangegeven op de website op het moment van de bestelling. Allen prijzen zijn onder voorbehoud van tikfouten. De prijzen van de Winkel worden inclusief BTW vermeldt. De prijzen van de producten die niet via de Winkel gekocht worden dan hebben we over prijzen exclusief BTW.

Gegevens

U bent zelf verantwoordelijk voor de gegevens die u aan ons verstrekt en het actueel houden daarvan. Zie ook onze privacyverklaring en onze cookies beleid.

Notice and take down

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige inhoud die door derden op deze website is geplaatst

Komt u onrechtmatige content tegen op onze website, dan verzoeken wij u vriendelijk dit aan ons te melden, zodat wij deze van de website kunnen verwijderen. U kunt een melding maken door ons te e-mailen met de volgende gegevens

  • URL waar u de onrechtmatige content heeft aangetroffen
  • Korte omschrijving van de onrechtmatige content
  • Onderbouwing waarom de content volgens u onrechtmatig is en indien het om een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht gaat, wie de rechthebbende is
  • Uw naam en contactgegevens

Blijkt dat de content evident onrechtmatig is dan zullen wij deze binnen 48 uur na uw melding verwijderen. Indien wij niet met enige zekerheid kunnen vaststellen dat de content onrechtmatig is, zullen wij dit onderzoeken en u daarvan op de hoogte stellen.

Wijzigingen

De website en alle op de website te vinden pagina’s en informatie kunnen op elk moment wijzigingen ondergaan of verwijderd worden. Wijzigingen vinden plaats zonder voorafgaande kennisgeving daarvan.

Contact

Deze website is van 015 Keramiek, ingeschreven bij de KvK onder nummer 77675568.

Bij vragen of een notice and take down melding kunt u contact opnemen door de contact formulier